Om Ashtanga yoga


Yoga är en livsfilosofi som också skapar möjlighet till en stark och hälsosam kropp och sinne. Ashtanga yoga är en dynamisk, fysisk och aktiv yoga där den djupa andningen (Ujjayi Pranayama) ska synkroniseras med rörelseövningar (asanas).

Genom andningskontroll, yogaställningar och fokuseringspunkter ökar vi vår förmåga till kontroll av sinnet och vi kan få en djupare medvetenhet om oss själva. Ordet Ashtanga betyder ”åtta ben” och de beskrivs som: självbehärskning, disciplin, kroppsställningar, andningskontroll, tillbakadragande av sinnena från objekt, koncentration, meditation och kontemplation. Dessa stöder varandra.

Det finns tre steg i Ashtanga yogasystemet som består av Primary series (yoga chikitsa), Intermediate series (nadi sodhana) och Advance series A,B,C,D.
Varje kroppsställning och serie förebygger för nästa så det är viktigt att följa serien och låta varje övning öppna upp för nästa övning i rätt följd. När andningen ger rörelse och rörelse ger kroppsställning blir varje rörelse mjuk, exakt och stabil.

Ashtanga yoga ger kondition, styrka, balans och du övar koncentration, närvaro, meditation och avslappning.


"When the breath control is correct, mind control is possible"